Microssoft Exchange

Hosted Exchange innehåller lösningar för e-post, kalenderfunktioner, kontakthantering, textmeddelanden och röstmeddelanden för företag. Exchange Server 2010 ger dig en förbättrad plattform för e-post, både ur säkerhetssynpunkt och skalbarhet, och finns nu även i molnet.

Några av fördelarna med Hosted Exchange är att du kan:

» Dela e-post och kalender mellan kollegor
» Läsa e-post och kalender i din smartphone
» Komma åt din mail vart än du befinner dig via en Webbmail utformad som Outlook
»
Känna dig lugn. Din e-post och kalender är alltid säkerhetskopierad, dessutom ingår spamfilter och antivirus

 

Outlook Web-Access
Inloggning till webmail för våra befintliga Hosted Exchange-kunder.