Tillägg – Add-Ons

Koppling mellan Pyramid och Transportsystem

Tillsammans med Tyringekonsult har vi utvecklat en integration för frakthantering i Pyramid.
Systemet genererar automatisk utskrift av fraktdokument samt skickar EDI-information till transportören.
Med Pyramids avisering skickas data för godsspårning till fraktmottagaren med länk för godssökning. I Ordercentralen finns också länk för godssökning samt fraktsedelnummer.

Genom TIS* ges tillgång till fraktprisberäkning och automatiserad fraktfakturaavstämning.
Komplett modul för tullhantering finns också med färdiga integrationsvägar mellan Pyramid och TIS.

Kontakta Mora Datorer AB (info@moradatorer.se) om Pyramidkopplingen.
Kontakta Andreas Risberg om Tyringekonsults tjänster.

*TIS (Tyringe Integration System) från Tyringekonsult AB (www.tyringe.com) är en komplett EDI och integrationsplattform med stöd för affärsprocesserna inom:
- Handel
- Transport/Tull
- Fordonsindustri