Pyramid i olika brancher

Pyramid inom byggbranschen

Vi har inom regionen Dalarna installerat 12 pyramider inom Bygghandelsföretag.
Sammanlagt är det idag 46 kassaarbetsplatser i drift förutom alla övriga anslutna arbetsplatser
Vi har genom dessa installationer fått stor erfarenhet hur man inom bygghandel
vill arbeta och alla dessa kunder kan idag dra nytta av gemensamma rutiner.

Här nedan har vi tagit med ett litet utdrag av intressanta saker vi erbjuder bygghandeln med Pyramid.

Rutiner som kassan kan hanterar:

» Kontantbetalning med Stort eller Litet Kvitto
» Kontokortsbetalningar med chip
» Kreditförsäljning med utskrift av Packsedel i önskat antal
» Samlingsfakturering på av kunden valt objekt med automatik
» Levererade varor kan läggas på samma order som beställda varor
» Möjlighet att påföra samma order efterhand
» Offertutskrift
» Presentkortshantering
» Förskottsbetalningar och handpenningar på beställda varor
» Betalning av fakturor i kassan
» Parkering av order om kunden skall återkomma senare
» Prisuppgift till kunden med beräkning av kundens ev. avtalspriser
» Kampanjpriser
» Kvittostudio där gamla t.ex. borttappade kvitton kan tas upp och skrivas ut
» Snabb återutskrift av senaste kvitto
» Streckkodshantering
» Utskrift av miljödeklarationer, bruksanvisningar
» Kalkyleringsfunktion för att lämna rabatter

Övriga rutiner:

» Prisinläsning av FINFO:s filer med alla uppgifter, även Jämförpriser
» Artiklar kan grupperas i Varugrupper, Artikeltyper, Prisgrupper, Rabattbrev m.m.
» Kalkyleringsfunktioner av priser på flera olika sätt
» Kundavtal kan läggas upp på många olika sätt bl.a: Rabatter, Påslag på varugrupp eller enstaka artiklar
» Överenskomna priser på enstaka artiklar.
» Mängdrabatter, Kampanjer, Stafflingar m.m.
» Utskrift av skyltmaterial för butik från centrala system
» Etikettskrivare för att skriva hylletiketter på löpande bana eller laserark
» Inbyggd programcontroller som automatiskt kan påminna om kommande händelser
» Inventering med handdatorer (PDA) Online direkt till Pyramid
» Inköp med handdatorer Online direkt till Pyramid
» För Interpareshandlare kan inköp göras via handdatorer för direkt överföring till leverantörer
» Försäljning med handdatorer där försäljningen görs Online direkt, trådlöst inom hela företaget
» NYTT! Vi har en tilläggsmodul som vid försäljning i Pyramid hämtar kundens avtalspris via webben från Toolstore och lägger ner det i Pyramids order automatiskt betyder att man slipper all kundprissättning i Pyramid för dessa kunder
» Automatisk SMS-rutin som skickar SMS till kund när varan utlevererats!

Anpassningar för egna behov

» Design Studio i Pyramid gör att man kan lägga till datafält, släcka ner fält samt skapa egna dialoger per arbetsplats
» För mera avancerade anpassningar är vi auktoriserade att anpassa Pyramid enligt kunds önskemål

E-handel

» e-handelsrutiner finns där kunden kan se vilka varor som erbjuds och även se sina egna avtalade priser enligt upplagt kundavtal o.s.v.
» Beställningar görs Online där även automatiskt ordererkännande skickas ut

EDI kommunikation

» Vi erbjuder också möjlighet att koppla affärssystemet Pyramid via EDI (elektroniskt datautbyte) till andra system där Order, Leveransavisering samt EDI-fakturering ingår

Användning av handdatorer kopplade direkt till Pyramid

» Handdatorer kan användas Online mot Pyramid där man bland annat kan köra: Inventering, Försäljning, Inköp samt Utleveranser och även Artikelunderhåll

Pyramid inom färghandeln

Här presenterar vi information om Pyramid inom Färgfackhandel.
De möjligheter som beskrivits under BYGGHANDELSBRANSCHEN gäller också i stora delar här.

Några specifika detaljer:

» Möjlighet att ha priset i både Liter samt för hela Förpackningen totalt
» Möjlighet att enkelt lagra ett recept på färg som blandats

 

Handel med artiklar med serienummer

Här presenterar vi information om Pyramid inom Telecom och annan fackhandel.
De möjligheter som beskrivits under BYGGHANDELSBRANSCHEN gäller också i stora delar här.

Några specifika detaljer:

» Med modulen Serviceorder / Serienummer kan man hålla reda på enstaka individer d.v.s. artiklar man köpt som har serienummer och där man vill hålla reda på vilken kund som köpt den, är det garanti o.s.v. I kassan behöver man bara scanna av serienummer och sedan är varan tilldelad den angivna kunden.
» Serviceorder ger möjlighet att hålla reda på inlämnad service, debiteringar, även om den skickats till extern verkstad för service. Uppdelad betalning kan göras då det gäller försäkringsskador m.m.