pandasecurity

Panda Cloud Office Protection är ett klient- och serverskydd som erbjuder moln-baserat skydd mot skadlig kod och brandväggsskydd. Lösningen är en del av Panda Securitys innovativa Panda Cloud Protection-svit.

Panda Cloud Office Protection är en enkel och säker lösning som erbjuder konstant, robust, realtidsskydd för arbetsstationer, bärbara datorer och servrar. Genom konceptet med mjukvara som en tjänst (SaaS) så levereras kraften i Collective Intelligences kunskapsdatabas från molnet i realtid och med högsta möjliga skydd mot både kända och okända hot. Vårt starka skydd ger dig och ditt företag säkerhet och låter er fokusera på kärnverksamheten och glömma de kostnader, komplexa lösningar och störningsmoment som associeras med traditionella säkerhetsprodukter.

Med Panda Cloud Office Protection hanteras säkerheten från en enkel och intuitiv webbkonsol som låter dig hantera ditt skydd centraliserat, när och varifrån som helst. Hantering av tjänsten kan även delegeras ut till en tredje part med hjälp av några klick.