Finansiering

Finansiering ger dig mer frihet

Genom att välja hyra som investeringsform kan du nyttja utrustningen på samma sätt som vid ägande, utan att belasta likviditeten med ett köp. Därmed är du är fri att göra andra investeringar och att använda ditt kapital för tillväxt.
Finansieringen är frikopplad från din bank, vilket betyder att du sparar låneutrymme.

Företagets soliditet bibehålls eftersom hyra varken belastar balansräkning eller soliditet Hyresavgiften är dessutom till 100 procent avdragsgill i företagets skatteredovisning.

Hur går finansiering till?

När du väljer att hyra utrustningen presenterar vi en lämplig finansieringslösning. Därefter köper Finansbolaget utrustningen och du får den levererad. Det betyder att du hyr utrustningen och betalar hyra till Finansbolaget. Under hyrestiden nyttjar du utrustningen på samma sätt som om du ägde den själv.

Efter hyrestidens slut kan du välja att förlänga hyra, köpa utrustningen eller lämna tillbaka den.

Finansiering är flexibelt

Dina betalningar kan anpassas till ditt företags verksamhet. På så sätt kan kostnaden anpassas till förväntade intäkter, önskat resultat, skattebelastning och utrustningens livslängd. Det betyder också att du alltid är medveten om dina framtida kostnader. Hyra innebär enklare budgetering, investeringskalkyl, bokföring och inventarieförteckningar.

Finansiering

grenke